ตะกร้าหวายขึ้นรูปขนมปัง ทรงรี ปริมาณ 1 กิโลกรัม ขนาด 9.5x26 เซนติเมตร

German
มีสินค้า
รหัสสินค้า
SN-201310
฿1,337.50
ภาพรวมอย่างรวดเร็ว

ตะกร้าหวายขึ้นรูปขนมปัง ทรงรี ปริมาณ 1 กิโลกรัม ขนาด 9.5X26 เซนติเมตร

ตะกร้าหวายขึ้นรูปขนมปัง ทรงรี