อุปกรณ์ตัดแต่งผัก & ผลไม้

ดูเป็น ตะแกรง รายการ

22 Items

ต่อหน้า
เรียงจากมากไปน้อย
 1. มีดขูดเปลือกเลม่อน ด้ามดำ ยาว 14 เซนติเมตรมีดขูดเปลือกเลม่อน ด้ามดำ ยาว 14 เซนติเมตร
  • Save 6%
 2. มีดขูดเปลือกเลม่อน ด้ามไม้ ยาว 15.5 เซนติเมตรมีดขูดเปลือกเลม่อน ด้ามไม้ ยาว 15.5 เซนติเมตร
  • Save 5%
 3. มีดปอกมันฝรั่งสองคม ด้ามดำ ขนาด 6 เซนติเมตรมีดปอกมันฝรั่งสองคม ด้ามดำ ขนาด 6 เซนติเมตร
  • Save 7%
 4. มีดปอกมันฝรั่งสองคม ด้ามแดง ขนาด 6 เซนติเมตรมีดปอกมันฝรั่งสองคม ด้ามแดง ขนาด 6 เซนติเมตร
  • Save 7%
 5. มีดปอกสแตนเลส ใบมีด 42 มิลลิเมตรมีดปอกสแตนเลส ใบมีด 42 มิลลิเมตร
  • Save 6%
 6. มีดปอกเปลือกเลม่อน ด้ามดำ ยาว 14.5 เซนติเมตรมีดปอกเปลือกเลม่อน ด้ามดำ ยาว 14.5 เซนติเมตร
  • Save 5%
 7. มีดปอกเปลือกเลม่อน ด้ามไม้ ยาว 16 เซนติเมตรมีดปอกเปลือกเลม่อน ด้ามไม้ ยาว 16 เซนติเมตร
  • Save 5%
ดูเป็น ตะแกรง รายการ

22 Items

ต่อหน้า
เรียงจากมากไปน้อย