อุปกรณ์ตัดแต่งผัก & ผลไม้

ดูเป็น ตะแกรง รายการ

24 รายการ

เรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Apple Corer, Wooden Handle, Dia 13mm
  ฿347.75
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 2. Apple Corer, Wooden Handle, Dia 17mm
  ฿530.72
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 3. Grapefruit Knife, Single Sided Blade, Saw, Wooden Handle, 9.5cm
  ฿329.56
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 4. Lemon Decorator, Black Handle, Length 14,5cm
  ฿774.68
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 5. Lemon Decorator, Wooden Handle, Length 16cm
  ฿792.87
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 6. Lemon Zester, Black Handle, 14cm
  ฿464.38
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 7. Lemon Zester, Wooden Handle, Length 15.5cm
  ฿848.51
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 8. Paring Knife, Single Sided Blade, Plain, Black Handle, 10cm
  ฿421.58
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 9. Paring Knife, Single Sided Blade, Plain, Wooden Handle, 6.5cm
  ฿830.32
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 10. Paring Knife, Single Sided Blade, Plain, Wooden Handle, 8cm
  ฿586.36
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 11. Potato Baller, Black Handle, 10mm
  ฿530.72
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 12. Potato Baller, Black Handle, 18mm
  ฿530.72
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 13. Potato Mould, Double Sided, Round, Wooden Handle, Dia 22, 25mm
  ฿1,178.07
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 14. Potato Mould, Oval, One Sided, Black Handle, Dia 22mm
  ฿713.69
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 15. Potato Mould, Oval, One Sided, Wooden Handle, Dia 22mm
  ฿713.69
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 16. Potato Mould, Round, One Sided, Black Handle, Dia 22mm
  ฿530.72
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 17. Potato Mould, Round, One Sided, Black Handle, Dia 25mm
  ฿622.74
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 18. Potato Mould, Round, One Sided, Black Handle, Dia 30mm
  ฿708.34
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 19. Potato Peeler, Double Edge, Black Handle, 6cm
  ฿232.19
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 20. Potato Peeler, Double Edge, Red Handle, 6cm
  ฿232.19
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 21. Potato Peeler, Single Edge, Right Handed, Red Handle, 6cm
  ฿225.77
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 22. Speed Peeler, Stainless Steel, Blade 42mm
  ฿268.57
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 23. Vegetable Knife, Single Sided Blade, Plain, Black Handle, 10cm
  ฿268.57
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 24. Vegetable Knife, Single Sided Blade, Plain, Black Handle, 8cm
  ฿274.99
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ดูเป็น ตะแกรง รายการ

24 รายการ

เรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า