อุปกรณ์ตัดแต่งผัก & ผลไม้

ดูเป็น ตะแกรง รายการ

24 รายการ

เรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. ที่ตักมันฝรั่ง ด้ามดำ ยาว 10 เซนติเมตร
  ฿530.72
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 2. ที่ตักมันฝรั่ง ด้ามดำ ยาว 18 เซนติเมตร
  ฿530.72
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 3. ที่ตักมันฝรั่ง ทรงกลม ด้ามดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มิลลิเมตร
  ฿530.72
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 4. ที่ตักมันฝรั่ง ทรงกลม ด้ามดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร
  ฿622.74
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 5. ที่ตักมันฝรั่ง ทรงกลม ด้ามดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร
  ฿708.34
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 6. ที่ตักมันฝรั่ง ทรงรี ด้ามดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มิลลิเมตร
  ฿713.69
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 7. ที่ตักมันฝรั่ง ทรงรี ด้ามไม้ เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มิลลิเมตร
  ฿713.69
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 8. ที่ตักมันฝรั่งสองด้าน ทรงกลม ด้ามไม้ เส้นผ่าศูนย์กลาง 22,25 มิลลิเมตร
  ฿1,178.07
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 9. ที่ตัดแกนแอปเปิ้ล ด้ามไม้ เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร
  ฿347.75
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 10. ที่ตัดแกนแอปเปิ้ล ด้ามไม้ เส้นผ่าศูนย์กลาง 17 มิลลิเมตร
  ฿530.72
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 11. มีดขูดเปลือกเลม่อน ด้ามดำ ยาว 14 เซนติเมตร
  ฿464.38
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 12. มีดขูดเปลือกเลม่อน ด้ามไม้ ยาว 15.5 เซนติเมตร
  ฿848.51
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 13. มีดตกแต่งผักคมเดียว ใบมีดเรียบ ด้ามดำ ยาว 8 เซนติเมตร
  ฿274.99
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 14. มีดตัดแต่งผักคมเดียว ใบมีดเรียบ ด้ามดำ ยาว 10 เซนติเมตร
  ฿268.57
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 15. มีดปอกมันฝรั่งสองคม ด้ามดำ ขนาด 6 เซนติเมตร
  ฿232.19
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 16. มีดปอกมันฝรั่งสองคม ด้ามแดง ขนาด 6 เซนติเมตร
  ฿232.19
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 17. มีดปอกสแตนเลส ใบมีด 42 มิลลิเมตร
  ฿268.57
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 18. มีดปอกเปลือกคมเดียว ใบมีดเรียบ ด้ามดำ ขนาด 10 เซนติเมตร
  ฿421.58
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 19. มีดปอกเปลือกคมเดียว ใบมีดเรียบ ด้ามไม้ ขนาด 6.5 เซนติเมตร
  ฿830.32
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 20. มีดปอกเปลือกคมเดียว ใบมีดเรียบ ด้ามไม้ ขนาด 8 เซนติเมตร
  ฿586.36
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 21. มีดปอกเปลือกเลม่อน ด้ามดำ ยาว 14.5 เซนติเมตร
  ฿774.68
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 22. มีดปอกเปลือกเลม่อน ด้ามไม้ ยาว 16 เซนติเมตร
  ฿792.87
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 23. มีดเกรปฟรุ้ตคมเดียว ใบมีดเลื่อย ด้ามไม้ ยาว 9.5 เซนติเมตร
  ฿329.56
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ดูเป็น ตะแกรง รายการ

24 รายการ

เรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า