อุปกรณ์ตัดแต่งเนื้อ

ดูเป็น ตะแกรง รายการ

6 รายการ

เรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. กรรไกรตัดเนื้อสแตนเลส
  ฿3,489.27
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 2. ส้อมจิ้มเนื้อ ด้ามดำ ขนาด 15 เซนติเมตร
  ฿817.48
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 3. ส้อมจิ้มเนื้อ ด้ามไม้ ขนาด 15 เซนติเมตร
  ฿2,269.47
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 4. ส้อมจิ้มเนื้อ ด้ามไม้ ขนาด 18 เซนติเมตร
  ฿2,769.16
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 5. ส้อมจิ้มเนื้อ ด้ามไม้ ขนาด 21 เซนติเมตร
  ฿2,183.87
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
 6. ส้อมจิ้มเนื้อ ด้ามไม้ ขนาด 28 เซนติเมตร
  ฿2,019.09
  เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ดูเป็น ตะแกรง รายการ

6 รายการ

เรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า