Monthly Archives: November 2018

 1. November 30, 2018

  สูตรบราวนี่กลูเต็นฟรี

  ใช้ BROWNIE-MIX GLUTEN-FREE

  เวลาในการผสม:

  2 – 3 นาที   

  อุณหภูมิในการอบ:

  180° C – 190° C

  เวลาในการอบ:

  20 – 25 นาที   

  ศึกษาเพิ่มเติม
 2. November 29, 2018

  สูตรปาท่องโก๋

  ใช้ CIABATTA-CLASSICAและ GOLDEN PASTRY CREAM

  เวลาผสม :

  ช้า 3 นาที เร็ว 5 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  28° C

  เวลาพักแป้ง:

  4 ชั่วโมง

  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  0.300 กิโลกรัม

  พักแป้งครั้งที่สอง:

  30 นาที

  ขึ้นรูป :

  รูปปาท่องโก๋

  อุณหภูมิในการทอด:

  ประมาณ 170° C

  เวาในการอบ:

  25 นาที(ต่อด้าน)

  ศึกษาเพิ่มเติม
 3. November 28, 2018

  สูตรช็อกโกแลตมิ้นต์บาร์

  ใช้ GOLDEN MUFFIN

  เวลาผสมแป้ง:

  3 – 4 นาที

  เวลาผสมหน้าขนม:

  2 – 3 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  190° C

  เวลาในการอบ:

  30 – 35 นาที

  ศึกษาเพิ่มเติม
 4. November 27, 2018

  สูตรเชีย-มะม่วงบาร์

  ใช้   GOLDEN MUFFIN และ DREAM CHEESE

  เวลาผสม:

  3 – 4 นาที   

  เวลาตีผสม:

  3 – 4 นาที   

  อุณหภูมิในการอบ:

  200° C

  อุณหภูมิในการอบ:

  15 – 20 นาที   

  ศึกษาเพิ่มเติม
 5. November 26, 2018

  สูตรแครอทบาร์

  ใช้ GOLDEN MUFFIN

  เวลาผสม:

  3 – 4 นาที

  เวลาตีผสม:

  3 – 4 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  190° C

  เวลาในการอบ:

  30 – 40 minutes

  ศึกษาเพิ่มเติม
 6. November 25, 2018

  สูตรคาปูชิโน่บาร์

  ใช้ GOLDEN MUFFIN

  เวลาในการผสม:

  3 – 4 นาที

  เวลาตีผสม:

  3 – 4 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  180° C

  เวลาในการอบ:

  35 – 40 นาที

  ศึกษาเพิ่มเติม
 7. November 23, 2018

  สูตรขนมปังเกรนแอนด์ซี๊ด

  ใช้ FRENCH VILLAGE

  เวลาในการผสม:

  เกลียว, 2 + 7 นาที


  อุณหูมิแป้ง:

  25 - 26° C


  เวลพักแป้ง:

  ไม่ต้อง


  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  6 x 200 กรัม่อก้อน (สูตร 4 ก้อน)


  อุณหภูมิในการอบ:

  230 °C, เปิดไอน้ำ, ลดลงเหลือ 210° C

  ศึกษาเพิ่มเติม
 8. November 22, 2018

  สูตรขนมปังคอร์นโทส

  ใช้ IREKS MAIZE MAX

  เวลาผสม:

  เกลียว, 2 + 7 นาที


  อุณหภูมิแป้ง:

  25 - 26° C

  เวลาพักแป้ง:

  ไม่ต้อง

  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  6 x 200 กรัมต่อก้อนt (สูตร 4 ก้อน)


  อุณหภูมิการอบ:

  230 °C, เปิดไอน้ำ, ลดลงเหลือ 210° C

  ศึกษาเพิ่มเติม
 9. November 21, 2018

  สูตรขนมปังเดนิสแหนมหมู

  เวลาในการผสม:

  เกลียว: ช้า 3 นาที, เร็ว 4 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  20 - 22° C

  เวลาในการพักแป้ง:

  60 นาที ในอุณหภูมิ -10 ° C

  น้ำหนักในการแบ่งแป้ง:

  1.970 กิโลกรัม

  อุณหภูมิในการอบ:

  220° C, เปิดไอน้ำ

  เวลาในการอบ: 

  18 นาที

  เครื่องโรยหน้า:

  แหนมหมู

  ซอสมะเขือเทศ

  เชดด้าชีส

  พริกสดหั่น 

  มายองเนส

  ศึกษาเพิ่มเติม