เทอร์โมมิเตอร์

ดูเป็น ตะแกรง รายการ

11 Items

ต่อหน้า
เรียงจากมากไปน้อย
 1. เครื่องวัดอุณหภูมินม 0/+110 องศาเซลเซียสเครื่องวัดอุณหภูมินม 0/+110 องศาเซลเซียส
  • Save 5%
 2. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทอล -40/+200 องศาเซลเซียสเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทอล -40/+200 องศาเซลเซียส
  • Save 5%
 3. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทอล -40/+200 องศาเซลเซียสเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทอล -40/+200 องศาเซลเซียส
  • Save 5%
 4. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทอล -40/+250 องศาเซลเซียสเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทอล -40/+250 องศาเซลเซียส
  • Save 5%
 5. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดผนัง -30/+20 องศาเซลเซียสเครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดผนัง -30/+20 องศาเซลเซียส
  • Save 5%
 6. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดผนัง -30/+30 องศาเซลเซียสเครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดผนัง -30/+30 องศาเซลเซียส
  • Save 15%
 7. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดผนัง -49/+49 องศาเซลเซียสเครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดผนัง -49/+49 องศาเซลเซียส
  • Save 7%
 8. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด -35/+365 องศาเซลเซียสเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด -35/+365 องศาเซลเซียส
  • Save 5%
 9. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเข็ม 0/+300 องศาเซลเซียสเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเข็ม 0/+300 องศาเซลเซียส
  • Save 5%
ดูเป็น ตะแกรง รายการ

11 Items

ต่อหน้า
เรียงจากมากไปน้อย