จานวางเค้ก

ดูเป็น ตะแกรง รายการ

13 Items

ต่อหน้า
เรียงจากมากไปน้อย
 1. แผ่นรองเค้ก สีขาว ขนาด 28 เซนติเมตรแผ่นรองเค้ก สีขาว ขนาด 28 เซนติเมตร
  • Save 5%
 2. แผ่นรองเค้ก สีขาว ขนาด 30 เซนติเมตรแผ่นรองเค้ก สีขาว ขนาด 30 เซนติเมตร
  • Save 5%
 3. แผ่นรองเค้ก สีขาว ขนาด 32 เซนติเมตรแผ่นรองเค้ก สีขาว ขนาด 32 เซนติเมตร
  • Save 5%
 4. แผ่นรองเค้กสแตนเลส ขนาด 30x3 เซนติเมตรแผ่นรองเค้กสแตนเลส ขนาด 30x3 เซนติเมตร
  • Save 5%
 5. แผ่นรองเค้กสแตนเลส ขนาด 31.5x3.5 เซนติเมตรแผ่นรองเค้กสแตนเลส ขนาด 31.5x3.5 เซนติเมตร
  • Save 5%
 6. แผ่นรองเค้กอลูมิเนียม ขนาด 24x0.1 เซนติเมตรแผ่นรองเค้กอลูมิเนียม ขนาด 24x0.1 เซนติเมตร
  • Save 5%
 7. แผ่นรองเค้กอลูมิเนียม ขนาด 26x0.1 เซนติเมตรแผ่นรองเค้กอลูมิเนียม ขนาด 26x0.1 เซนติเมตร
  • Save 5%
 8. แผ่นรองเค้กอลูมิเนียม ขนาด 28x0.1 เซนติเมตรแผ่นรองเค้กอลูมิเนียม ขนาด 28x0.1 เซนติเมตร
  • Save 5%
 9. แผ่นรองเค้กอลูมิเนียม ขนาด 30x0.1 เซนติเมตรแผ่นรองเค้กอลูมิเนียม ขนาด 30x0.1 เซนติเมตร
  • Save 6%
 10. แผ่นรองเค้กอลูมิเนียม ขนาด 32x0.1 เซนติเมตรแผ่นรองเค้กอลูมิเนียม ขนาด 32x0.1 เซนติเมตร
  • Save 6%
 11. แผ่นรองเค้กเมลามีน ขนาด 30x3 เซนติเมตรแผ่นรองเค้กเมลามีน ขนาด 30x3 เซนติเมตร
  • Save 5%
 12. แผ่นรองเค้กเมลามีนแบบหมุนได้ ขนาด 30x10 เซนติเมตรแผ่นรองเค้กเมลามีนแบบหมุนได้ ขนาด 30x10 เซนติเมตร
  • Save 5%
ดูเป็น ตะแกรง รายการ

13 Items

ต่อหน้า
เรียงจากมากไปน้อย