โคเวอร์เจอร์

ดูเป็น ตะแกรง รายการ

รายการ 1-30 ของ 45

หน้า
ต่อหน้า
เรียงจากมากไปน้อย
 1. ช็อกโกแลตตกแต่ง รูปเมล็ดกาแฟ ขนาด 0.5 กิโลกรัมช็อกโกแลตตกแต่ง รูปเมล็ดกาแฟ ขนาด 0.5 กิโลกรัม
  • Save 14%
 2. ช็อกโกแลตแบบแท่ง 8x1x0.5 เซนติเมตร ขนาด 1 กิโลกรัมช็อกโกแลตแบบแท่ง 8x1x0.5 เซนติเมตร ขนาด 1 กิโลกรัม
  • Save 6%
 3. ดาร์กช็อกโกแลต 58% ชนิดเหรียญ ขนาด 1 กิโลกรัมดาร์กช็อกโกแลต 58% ชนิดเหรียญ ขนาด 1 กิโลกรัม
  • Save 5%
 4. ดาร์กช็อกโกแลต 58% ชนิดเหรียญ ขนาด 10 กิโลกรัมดาร์กช็อกโกแลต 58% ชนิดเหรียญ ขนาด 10 กิโลกรัม
  • Save 5%
 5. ดาร์กช็อกโกแลต 70% ชนิดเหรียญ ขนาด 1 กิโลกรัมดาร์กช็อกโกแลต 70% ชนิดเหรียญ ขนาด 1 กิโลกรัม
  • Save 10%
 6. ดาร์กช็อกโกแลต 70% ชนิดเหรียญ ขนาด 10 กิโลกรัมดาร์กช็อกโกแลต 70% ชนิดเหรียญ ขนาด 10 กิโลกรัม
  • Save 5%
 7. มิลค์ช็อกโกแลต 37% ชนิดเหรียญ ขนาด 1 กิโลกรัมมิลค์ช็อกโกแลต 37% ชนิดเหรียญ ขนาด 1 กิโลกรัม
  • Save 14%
 8. มิลค์ช็อกโกแลต 37% ชนิดเหรียญ ขนาด 10 กิโลกรัมมิลค์ช็อกโกแลต 37% ชนิดเหรียญ ขนาด 10 กิโลกรัม
  • Save 5%
ดูเป็น ตะแกรง รายการ

รายการ 1-30 ของ 45

หน้า
ต่อหน้า
เรียงจากมากไปน้อย