Sicao

ดูเป็น ตะแกรง รายการ

7 Items

ต่อหน้า
เรียงจากมากไปน้อย
  1. เม็ดดาร์กช็อกโกแลต, 11,000ชิ้น/กิโลกรัม ขนาด 1 กิโลกรัมเม็ดดาร์กช็อกโกแลต, 11,000ชิ้น/กิโลกรัม ขนาด 1 กิโลกรัม
    • Save 21%
  2. เม็ดดาร์กช็อกโกแลต, 22,000ชิ้น/กิโลกรัม ขนาด 1 กิโลกรัมเม็ดดาร์กช็อกโกแลต, 22,000ชิ้น/กิโลกรัม ขนาด 1 กิโลกรัม
    • Save 20%
  3. เม็ดดาร์กช็อกโกแลต, 22,000ชิ้น/กิโลกรัม ขนาด 12.5 กิโลกรัมเม็ดดาร์กช็อกโกแลต, 22,000ชิ้น/กิโลกรัม ขนาด 12.5 กิโลกรัม
    • Save 5%
ดูเป็น ตะแกรง รายการ

7 Items

ต่อหน้า
เรียงจากมากไปน้อย