Schokinag

ดูเป็น ตะแกรง รายการ

12 Items

ต่อหน้า
เรียงจากมากไปน้อย
 1. ดาร์กช็อกโกแลต 58% ชนิดเหรียญ ขนาด 1 กิโลกรัมดาร์กช็อกโกแลต 58% ชนิดเหรียญ ขนาด 1 กิโลกรัม
  • Save 5%
 2. ดาร์กช็อกโกแลต 58% ชนิดเหรียญ ขนาด 10 กิโลกรัมดาร์กช็อกโกแลต 58% ชนิดเหรียญ ขนาด 10 กิโลกรัม
  • Save 5%
 3. ดาร์กช็อกโกแลต 70% ชนิดเหรียญ ขนาด 1 กิโลกรัมดาร์กช็อกโกแลต 70% ชนิดเหรียญ ขนาด 1 กิโลกรัม
  • Save 6%
 4. ดาร์กช็อกโกแลต 70% ชนิดเหรียญ ขนาด 10 กิโลกรัมดาร์กช็อกโกแลต 70% ชนิดเหรียญ ขนาด 10 กิโลกรัม
  • Save 5%
 5. มิลค์ช็อกโกแลต 37% ชนิดเหรียญ ขนาด 1 กิโลกรัมมิลค์ช็อกโกแลต 37% ชนิดเหรียญ ขนาด 1 กิโลกรัม
  • Save 14%
 6. มิลค์ช็อกโกแลต 37% ชนิดเหรียญ ขนาด 10 กิโลกรัมมิลค์ช็อกโกแลต 37% ชนิดเหรียญ ขนาด 10 กิโลกรัม
  • Save 5%
 7. ไวท์ช็อกโกแลต 34% ชนิดเหรียญ ขนาด 1 กิโลกรัมไวท์ช็อกโกแลต 34% ชนิดเหรียญ ขนาด 1 กิโลกรัม
  • Save 13%
 8. ไวท์ช็อกโกแลต 34% ชนิดเหรียญ ขนาด 10 กิโลกรัมไวท์ช็อกโกแลต 34% ชนิดเหรียญ ขนาด 10 กิโลกรัม
  • Save 5%
ดูเป็น ตะแกรง รายการ

12 Items

ต่อหน้า
เรียงจากมากไปน้อย