ส่วนผสมพื้นฐาน

ดูเป็น ตะแกรง รายการ

17 Items

ต่อหน้า
เรียงจากมากไปน้อย
  1. กรดซิตริก ขนาด 500 กรัมกรดซิตริก ขนาด 500 กรัม
  2. เลซิติน ขนาด 1 กิโลกรัมเลซิติน ขนาด 1 กิโลกรัม
  3. แพคติน ขนาด 1 กิโลกรัมแพคติน ขนาด 1 กิโลกรัม
  4. โอวาเลต ขนาด 1 กิโลกรัมโอวาเลต ขนาด 1 กิโลกรัม
ดูเป็น ตะแกรง รายการ

17 Items

ต่อหน้า
เรียงจากมากไปน้อย