ตะกร้าหวายขึ้นรูปขนมปัง ทรงยาว/กลม ปริมาณ 500 กรัม ขนาด 24x13 เซนติเมตร

German
ไม่มีสินค้า
รหัสสินค้า
SN-201400
฿1,310.75
ภาพรวมอย่างรวดเร็ว

ตะกร้าหวายขึ้นรูปขนมปัง ทรงยาว/กลม ปริมาณ 500 กรัม ขนาด 24X13 เซนติเมตร

ตะกร้าหวายขึ้นรูปขนมปัง ทรงกลม