การเตรียม เวลา: 12-14 นาที เวลาในการหมักแป้งและพักแป้ง…
อ่านต่อ