seeds & grains

 1. January 31, 2019

  สูตร ขนมปังแครนเบอรี่ซี๊ดแอนด์เกรน

  ใช้ ซี๊ดแอนด์เกรน

  เวลาในการผสม:

  3 – 4 นาที,ความเร็วต่ำ

  อุณหภูมิแป้ง:

  25 – 26 องศาเซลเซียส

  พักแป้งครั้งแรก:

  ไม่ต้อง

  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  0.850 กิโลกรัม

  พักแป้งครั้งที่สอง:

  ไม่ต้อง

  การขึ้นรูป: 

  พิมพ์ตามชอบ

  พักแป้งครั้งสุดท้าย:

  120 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  180 องศาเซลเซียส,เปิดไอน้ำ

  เวลาในการอบ: 

  ประมาณ 90 นาที (อุณหภูมิตรงกลาง 98 องศาเซลเซียส)

  วิธีทำ:

  หลังจากตีส่วนผสมจนเข้ากันดี เทส่วนผสมลงในพิมพ์ พักไว้ 120 นาที
  หลังจากนั้น นำเข้าอบแบบเปิดไอน้ำ หลังจากนำออกจากเตา
  แกะขนมปัง ออกจากพิมพ์และพักไว้จนเย็น
  หลังจากทิ้ง ไว้ข้ามวันสไลด์เป็นแผ่นตามชอบ

  ศึกษาเพิ่มเติม
 2. January 28, 2019

  สูตร ขนมปังวีแกนซี๊ดแอนด์เกรน

  ใช้ ซี๊ดแอนด์เกรน

  เวลาในการผสม:

  3 – 4 นาที,ความเร็วต่ำ

  อุณหภูมิแป้ง:

  25 – 26 องศาเซลเซียส

  พักแป้งครั้งแรก:

  ไม่ต้อง

  น้ำหนักแบ่งแป้ง: 

  0.850 กิโลกรัม

  พักแป้งครั้งที่สอง:

  ไม่ต้อง

  การขึ้นรูป:

  พิมพ์ตามชอบ

  พักแป้งครั้งสุดท้าย:

  120 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  180 องศาเซลเซียส,เปิดไอน้ำ

  เวลาในการอบ:

  ประมาณ 90 นาที (อุณหภูมิตรงกลาง 98 องศาเซลเซียส)

  วิธีทำ:

  หลังจากตีส่วนผสมจนเข้ากันดี เทส่วนผสมลงในพิมพ์ พักไว้ 120 นาทีหลังจากนั้นนำเข้าอบแบบเปิดไอน้ำ หลังจากนำออกจากเตา แกะขนมปังออกจากพิมพ์และพักไว้จนเย็นหลังจากทิ้งไว้ข้ามวัน สไลด์เป็นแผ่นตามชอบ

  ศึกษาเพิ่มเติม
 3. September 02, 2018

  สูตรสำหรับ Vegan Fitness Bars

  การเตรียม เวลา:

  12-14 นาที

  เวลาในการหมักแป้งและพักแป้ง:

  ไม่พักแป้ง

  เวลาในการอบ:

  23 นาที

  ขนมปังที่จะได้:

  2 ถาด

  ศึกษาเพิ่มเติม