roggena

 1. January 17, 2019

  สูตร ขนมปังฟรานโกเนีย

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,เฟอร์ติกซาวเออร์ ฟอร์แมท…
  อ่านต่อ
 2. January 16, 2019

  สูตร ฟิตเนสเบรด,ฟิตเนสโรล,ฟิตเนสซับ

  ใช้ โซวิทัล, ฟอร์แมท วี2000, วีทซาว และร็อกจีน่า
  อ่านต่อ
 3. January 07, 2019

  สูตร บิ๊กฟาร์มเมอร์เบรด

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก อุณหภูมิแป้ง:
  อ่านต่อ
 4. December 31, 2018

  สูตร ขนมปังไวน์แดงกับวอลนัท

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,อิเร็ค วีทซาว ฟอร์แมท วี2000 และ…
  อ่านต่อ
 5. December 15, 2018

  สูตร อ็อคโทเบอร์เฟส เชียบัตต้า

  ใช้ เร็ค บาวาเรียน ดาร์ก,อิเร็ค วีทซาว,ร็อกจีน่าและฟอร์แมต…
  อ่านต่อ
 6. December 12, 2018

  สูตร เยอรมัน ไรย์โรล

  ใช้ เร็ค บาวาเรียน ดาร์ก,ร็อกจีน่า,ฟอร์แมต วี2000 และ อีเร็ค…
  อ่านต่อ
 7. October 16, 2018

  สูตรขนมปังไรย์โรลสไตล์เยอรมัน

  ใช้ REX BAVARIAN DARK, ROGGENA, FORMAT V 2000 และ IREKS-WHEAT SOUR เวลาในการตีผสม: หัวเกลียว : ช้า 3 นาที,เร็ว 7…
  อ่านต่อ