roggena

 1. February 22, 2019

  สูตร ไลท์ไรย์เบรด,ไลท์ไรย์โรลและไลท์ไรย์ซับ

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,ฟอร์แมท วี2000,วีทซาวและร็อกจีน่า

  เวลาในการผสม:

  เกลียว, 3 + 7 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  26 องศาเซลเซียส

  พักแป้งครั้งแรก:

  15-20 นาที

  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  400 กรัม,110 กรัม,90 กรัม

  พักแป้งครั้งที่สอง:

  10-15 นาที

  พักแป้งครั้งสุดท้าย:

  50 - 60 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  220 องศาเซลเซียส,เปิดไอน้ำ,ลดลงเหลือ 180 องศาเซลเซียส

  เวลาในการอบ ประมาณ:

  35 นาที (400กรัม),27 นาที (110กรัม),24 นาที (90กรัม)

  ศึกษาเพิ่มเติม
 2. February 14, 2019

  สูตร สไปรซ์ซี่ไรย์แอนด์โอ๊ตเบรดกับโรลซาวโดครัส

  ใช้ อิเร็ค วีทซาว,เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,อวีน่า วีทัลบราวเบรด คอนเซ็นเทรดและร็อกจีน่า

  เวลาในการผสม:

  เกลียว:ช้า 8 นาทีเร็ว 3 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  28 องศาเซลเซียส

  พักแป้งครั้งแรก: 

  45 นาที

  น้ำหนักแบ่งแป้ง: 

  ขนมปัง: 0.750 กิโลกรัม โรล: 0.065 กิโลกรัม

  พักแป้งครั้งที่สอง:

  20 นาที

  การขึ้นรูป:

  ขนมปัง/โรล

  พักแป้งครั้งสุดท้าย: 

  45 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  240 องศาเซลเซียส ลดลง

  เวลาในการอบ:

  55 นาทีสำหรับขนมปัง 22 นาทีสำหรับโรล


  วิธีทำ: 

  หลังจากพักแป้ง แบ่งแป้งออกเป็นก้อนและพักไว้
  หลังจากนั้นทาด้วยเครื่องโรยหน้า โรยแป้งไรย์และนำเข้าอบ

  ศึกษาเพิ่มเติม
 3. January 24, 2019

  สูตรเบเซเลบขนมปังจากไร่องุ่น

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,ฟอร์แมท วี2000,ร็อกจีน่าและเฟอร์ติกซาวเออร์

  เวลาในการผสม:

  เกลียว, 2 + 10 นาที ใส่นํ้าสองรอบ

  อุณหภูมิแป้ง:

  26 – 27 องศาเซลเซียส

  พักแป้งครั้งแรก:

  2 x 45 นาทีในถาดหรือกะละมังที่ทานํ้ามันรองไว้ (หลังผ่านไป 45 นาที น็อคแป้งและทำซํ้า)

  นํ้าหนักแบ่งแป้ง:

  1.600 กิโลกรัม

  อุณหภูมิในการอบ: 

  250 องศาเซลเซียส เปิดไอนํ้า ลดลงเหลือ 190 องศาเซลเซียส

  เวลาในการอบ: 

  70 - 80 นาที

  วิธีทำ:

  หลังจากการแบ่งแป้ง คลึงแป้งเป็นก้อนกลม โรยแป้งนวลและพักไว้ หลังจากนั้นนำแป้งวางบนถาดหรือพิมพ์ก่อนนำเข้าอบ

  ศึกษาเพิ่มเติม
 4. January 16, 2019

  สูตร ขนมปังฟรานโกเนีย

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,เฟอร์ติกซาวเออร์ ฟอร์แมท วี2000และร็อกจีน่า

  เวลาผสม: 

  เกลียว, 4 + 4 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  28 – 29 องศาเซลเซียส

  พักแป้งครั้งแรก:

  30 นาที

  นํ้าหนักแบ่งแป้ง:

  1.200 กิโลกรัม

  การขึ้นรูป: 

  ก้อนกลม

  พักแป้งครั้งสุดท้าย:

  50 - 60 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  260 องศาเซลเซียส ลดลงเหลือ 190 องศาเซลเซียส

  เวลาในการอบ:

  70 – 80 นาที

  วิธีทำ:

  หลังจากการพักแป้งครั้งแรก แบ่งแป้งและขึ้นรูปเป็นก้อนกลมนำแป้งไปพักไว้บนถาดที่รองไว้ด้วยแป้งไรย์ พักไว้ในอุณหภูมิห้องจนเกิดรอยแตกบนผิวหน้า พักต่อก่อนนำเข้าอบ

  ศึกษาเพิ่มเติม
 5. January 15, 2019

  สูตร ฟิตเนสเบรด,ฟิตเนสโรล,ฟิตเนสซับ

  ใช้ โซวิทัล, ฟอร์แมท วี2000, วีทซาว และร็อกจีน่า

  เวลาในการผสม:

  เกลียว, 3 + 7 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  26 องศาเซลเซียส

  พักแป้งครั้งแรก:

  15-20 นาที

  นํ้าหนักแบ่งแป้ง:

  400 กรัม,110 กรัม,90 กรัม

  พักแป้งครั้งที่สอง:

  10-15 นาที

  พักแป้งครั้งสุดท้าย:

  50 - 60 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  220 องศาเซลเซียส เปิดไอนํ้า ลดลง 180องศาเซลเซียส

  เวลาในการอบ ประมาณ:

  35 นาที(400กรัม), 27 นาที(110กรัม), 24นาที(90กรัม)

  ศึกษาเพิ่มเติม
 6. January 06, 2019

  สูตร บิ๊กฟาร์มเมอร์เบรด

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก

  อุณหภูมิแป้ง:

  27 - 28 องศาเซลเซียส

  เวลาในการผสม:

  เกลียว, 5 + 4 นาที

  เวลาในการพักแป้ง:

  20 นาที

  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  1.600 กิโลกรัม

  การขึ้นรูป:

  ทรงกลม

  อุณหภูมิในการอบ:

  250 องศาเซลเซียส เปิดไอน้ำ หลังจาก1-2 นาทีลดลงเหลือ 180 องศาเซลเซียส

  เวลาในการอบ:

  70 – 80 นาที,ตรวจสอบสีและความกรอบ

  วิธีทำ:

  ตีส่วนผสมจนเข้ากันดีและพักไว้ จากนั้นแบ่งแป้งออก ขึ้นรูปเป็นทรงกลมและพักไว้บนถาดที่รองไว้ด้วยแป้งไรย์ พักแป้งอีกครั้ง ก่อนนำเข้าอบ แบบเปิดไอน้ำ

  ศึกษาเพิ่มเติม
 7. December 30, 2018

  สูตร ขนมปังไวน์แดงกับวอลนัท

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,อิเร็ค วีทซาว ฟอร์แมท วี2000 และ ร็อกจิน่า

  เวลาในการผสม:

  เกลียว, 2 + 7 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  27 องศาเซลเซียส

  เวลาพักแป้ง:

  20 นาที

  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  400 กรัม

  อุณหภูมิในการอบ:

  230 องศาเซลเซียส ลดลง เปิดไอน้ำ

  เวลาในการอบ:

  ประมาณ 35 นาที

  ศึกษาเพิ่มเติม
 8. December 14, 2018

  สูตร อ็อคโทเบอร์เฟส เชียบัตต้า

  ใช้ เร็ค บาวาเรียน ดาร์ก,อิเร็ค วีทซาว,ร็อกจีน่าและฟอร์แมต วี2000

  เวลาในการผสม:

  เกลียว: ช้า 2 นาที เร็ว 10 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  27 องศาเซลเซียส

  พักแป้งครั้งแรก: 

  60 นาที

  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  ตามต้องการ

  พักแป้งครั้งที่สอง:

  ไม่ต้อง

  การขึ้นรูป:

  เชียบัตต้า

  พักแป้งครั้งสุดท้าย:

  20 – 30 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  230 องศาเซลเซียส,ลดลง,เปิดไอน้ำ

  ศึกษาเพิ่มเติม
 9. December 11, 2018

  สูตร เยอรมัน ไรย์โรล

  ใช้ เร็ค บาวาเรียน ดาร์ก,ร็อกจีน่า,ฟอร์แมต วี2000 และ อีเร็ค วีทซาว

  เวลาในการผสม:

  เกลียว, ช้า 3 นาที เร็ว 7 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  26 องศาเซลเซียส

  พักแป้งครัง่ที่หนึ่ง:

  ไม่ต้อง

  น้ำหนักแบ่งแป้ง: 

  1.800 กิโลกรัม (30ชิ้น)

  พักแป้งครั้งสอง: 

  15 – 20 นาที

  การขึ้นรูป:

  ตามต้องการ

  พักแป้งครัั้งสุดท้าย:

  ประมาณ 45 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  230 องศาเซลเซียส ลดลงเหลือ 210 องศาเซลเซียส เปิดใช้ไอน้ำ 3-5 นาทีสุดท้ายของการอบ

  เวลาในการอบ:

  18 – 20 นาที

  โรยหน้า:

  แป้งไรย์

  ศึกษาเพิ่มเติม
 10. October 15, 2018

  สูตรขนมปังไรย์โรลสไตล์เยอรมัน

  ใช้ REX BAVARIAN DARK, ROGGENA, FORMAT V 2000 และ IREKS-WHEAT SOUR

  เวลาในการตีผสม:

  หัวเกลียว : ช้า 3 นาที,เร็ว 7 นาที

  อุณหภูมิแป้งโดว:

  26° C

  เวลาในการหมักแป้ง:

  ไม่ต้อง

  น้ำหนักในการแบ่งแป้ง:

  1.800 กก. (30 ชิ้น)

  พักแป้งครั้งที่สอง:

  15 – 20 นาที

  น้ำหนักในการแบ่งแป้ง:

  1.800 กก. (30 ชิ้น)

  การขึ้นรูป:

  ตามต้องการ

  พักแป้งครั้งสุดท้าย:

  ประมาณ 45 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  230° C, ลดลงเหลือ 210° C เปิดไอน้ำในช่วง3-5นาทีสุดท้ายของการอบ

  เวลาในการอบ:

  18 – 20 นาที

  ของตกแต่ง:

  แป้งไรย์

  ศึกษาเพิ่มเติม