rex bavarian dark

 1. January 17, 2019

  สูตร ขนมปังฟรานโกเนีย

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,เฟอร์ติกซาวเออร์ ฟอร์แมท…
  อ่านต่อ
 2. January 09, 2019

  สูตร ฟิลเบรดโรล

  using REX BAVARIAN DARK เวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 3. January 07, 2019

  สูตร บิ๊กฟาร์มเมอร์เบรด

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก อุณหภูมิแป้ง:
  อ่านต่อ
 4. December 31, 2018

  สูตร ขนมปังไวน์แดงกับวอลนัท

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,อิเร็ค วีทซาว ฟอร์แมท วี2000 และ…
  อ่านต่อ
 5. December 25, 2018

  สูตร ซาวโด ไลน์ไรย์เบรด

  ใช้ อิเร็ค วีทซาว,ลามูเร็ตและเร็ก บาวาเรียน ดาร์ก
  อ่านต่อ
 6. December 22, 2018

  สูตร ขนมปังมะกอกคารามาต้า

  ใช้ เร็ก บาวาเรียน ดาร์กและลามูเร็ต
  อ่านต่อ
 7. December 17, 2018

  สูตร ขนมปังไรย์ วอลนัท

  ใช้ เร็ค บาวาเรียน ดาร์ก เวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 8. December 15, 2018

  สูตร อ็อคโทเบอร์เฟส เชียบัตต้า

  ใช้ เร็ค บาวาเรียน ดาร์ก,อิเร็ค วีทซาว,ร็อกจีน่าและฟอร์แมต…
  อ่านต่อ
 9. December 12, 2018

  สูตร เยอรมัน ไรย์โรล

  ใช้ เร็ค บาวาเรียน ดาร์ก,ร็อกจีน่า,ฟอร์แมต วี2000 และ อีเร็ค…
  อ่านต่อ
 10. October 26, 2018

  สูตรขนมปัง Wheat Beer Walnut

  เวลาในการผสม: เกลียว: ช้า 3 นาที เร็ว 5 นาที
  อ่านต่อ
หน้า