rex bavarian dark

 1. February 22, 2019

  สูตร ไลท์ไรย์เบรด,ไลท์ไรย์โรลและไลท์ไรย์ซับ

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,ฟอร์แมท วี2000,วีทซาวและร็อกจีน่า

  เวลาในการผสม:

  เกลียว, 3 + 7 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  26 องศาเซลเซียส

  พักแป้งครั้งแรก:

  15-20 นาที

  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  400 กรัม,110 กรัม,90 กรัม

  พักแป้งครั้งที่สอง:

  10-15 นาที

  พักแป้งครั้งสุดท้าย:

  50 - 60 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  220 องศาเซลเซียส,เปิดไอน้ำ,ลดลงเหลือ 180 องศาเซลเซียส

  เวลาในการอบ ประมาณ:

  35 นาที (400กรัม),27 นาที (110กรัม),24 นาที (90กรัม)

  ศึกษาเพิ่มเติม
 2. February 14, 2019

  สูตร สไปรซ์ซี่ไรย์แอนด์โอ๊ตเบรดกับโรลซาวโดครัส

  ใช้ อิเร็ค วีทซาว,เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,อวีน่า วีทัลบราวเบรด คอนเซ็นเทรดและร็อกจีน่า

  เวลาในการผสม:

  เกลียว:ช้า 8 นาทีเร็ว 3 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  28 องศาเซลเซียส

  พักแป้งครั้งแรก: 

  45 นาที

  น้ำหนักแบ่งแป้ง: 

  ขนมปัง: 0.750 กิโลกรัม โรล: 0.065 กิโลกรัม

  พักแป้งครั้งที่สอง:

  20 นาที

  การขึ้นรูป:

  ขนมปัง/โรล

  พักแป้งครั้งสุดท้าย: 

  45 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  240 องศาเซลเซียส ลดลง

  เวลาในการอบ:

  55 นาทีสำหรับขนมปัง 22 นาทีสำหรับโรล


  วิธีทำ: 

  หลังจากพักแป้ง แบ่งแป้งออกเป็นก้อนและพักไว้
  หลังจากนั้นทาด้วยเครื่องโรยหน้า โรยแป้งไรย์และนำเข้าอบ

  ศึกษาเพิ่มเติม
 3. February 10, 2019

  สูตร ขนมปังกะหล่ำปลีดอง

  ใช้ เร็ค บาวาเรียน ดาร์ก และฟอร์แมต วี2000

  เวลาในการผสม:

  1 – 2 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  26 – 27 องศาเซลเซียส

  เวลาพักแป้งครั้งแรก:

  30 นาที

  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  0.600 – 0.750 กิโลกรัม

  พักแป้งครั้งที่สอง:

  5 นาที

  การขึ้นรูป:

  ทรงกลม

  พักแป้งครั้งสุดท้าย:

  50 – 60 นาที

  อุณหภูมิในการอบ: 

  240 องศาเซลเซียส ลดลงเหลือ 220องศาเซลเซียส เปิดไอน้ำเล็กน้อย

  เวลาในการอบ:

  40 – 45 นาที

  วิธีทำ:

  หลังจากการพักแป้ง แบ่งแป้งเป็นก้อนกลม
  โรยหน้าด้วยแป้ งและพักอีกครั้ง หลังจากพักแป้งครั้งสุดท้าย
  วางแป้งในถาดอบ นำเข้าอบโดยเปิดไอน้ำเล็กน้อย

  ศึกษาเพิ่มเติม
 4. January 24, 2019

  สูตรเบเซเลบขนมปังจากไร่องุ่น

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,ฟอร์แมท วี2000,ร็อกจีน่าและเฟอร์ติกซาวเออร์

  เวลาในการผสม:

  เกลียว, 2 + 10 นาที ใส่นํ้าสองรอบ

  อุณหภูมิแป้ง:

  26 – 27 องศาเซลเซียส

  พักแป้งครั้งแรก:

  2 x 45 นาทีในถาดหรือกะละมังที่ทานํ้ามันรองไว้ (หลังผ่านไป 45 นาที น็อคแป้งและทำซํ้า)

  นํ้าหนักแบ่งแป้ง:

  1.600 กิโลกรัม

  อุณหภูมิในการอบ: 

  250 องศาเซลเซียส เปิดไอนํ้า ลดลงเหลือ 190 องศาเซลเซียส

  เวลาในการอบ: 

  70 - 80 นาที

  วิธีทำ:

  หลังจากการแบ่งแป้ง คลึงแป้งเป็นก้อนกลม โรยแป้งนวลและพักไว้ หลังจากนั้นนำแป้งวางบนถาดหรือพิมพ์ก่อนนำเข้าอบ

  ศึกษาเพิ่มเติม
 5. January 16, 2019

  สูตร ขนมปังฟรานโกเนีย

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,เฟอร์ติกซาวเออร์ ฟอร์แมท วี2000และร็อกจีน่า

  เวลาผสม: 

  เกลียว, 4 + 4 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  28 – 29 องศาเซลเซียส

  พักแป้งครั้งแรก:

  30 นาที

  นํ้าหนักแบ่งแป้ง:

  1.200 กิโลกรัม

  การขึ้นรูป: 

  ก้อนกลม

  พักแป้งครั้งสุดท้าย:

  50 - 60 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  260 องศาเซลเซียส ลดลงเหลือ 190 องศาเซลเซียส

  เวลาในการอบ:

  70 – 80 นาที

  วิธีทำ:

  หลังจากการพักแป้งครั้งแรก แบ่งแป้งและขึ้นรูปเป็นก้อนกลมนำแป้งไปพักไว้บนถาดที่รองไว้ด้วยแป้งไรย์ พักไว้ในอุณหภูมิห้องจนเกิดรอยแตกบนผิวหน้า พักต่อก่อนนำเข้าอบ

  ศึกษาเพิ่มเติม
 6. January 08, 2019

  สูตร ฟิลเบรดโรล

  using REX BAVARIAN DARK

  เวลาในการผสม:

  3+6นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  26° C – 27° C

  พักแป้งครั้งทีหนึ่ง:

  20 นาที

  น้ำหนักแบ่งแป้ง: 

  0.320 กิโลกรัม

  พักแป้งครั้งที่สอง:

  5 นาที

  พักแป้งครั้งสุดท้าย:

  30 – 40 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  240° C, ลดลง, เปิดไอน้ำ

  เวลาในการอบ:

  ประมาณ 35 นาที

  วิธีทำ:

  หลังจากการพักแป้ง ม้วนแป้งขนาดประมาณ 60 x 15 เซนติเมตร
  ใส่ไส้หนัก 0.050 กิโลกรัมลงตรงกลางก้อนแป้ง หุ้มปิด วางลงบนถาดอบ
  โรยแป้งไรย์ด้านบนเล็กน้อยพักจนขึ้นฟูตัดรอยบากผิวหน้าก้อนแป้ง
  นำเข้าอบแบบเปิดไอน้ำ

  ศึกษาเพิ่มเติม
 7. January 06, 2019

  สูตร บิ๊กฟาร์มเมอร์เบรด

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก

  อุณหภูมิแป้ง:

  27 - 28 องศาเซลเซียส

  เวลาในการผสม:

  เกลียว, 5 + 4 นาที

  เวลาในการพักแป้ง:

  20 นาที

  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  1.600 กิโลกรัม

  การขึ้นรูป:

  ทรงกลม

  อุณหภูมิในการอบ:

  250 องศาเซลเซียส เปิดไอน้ำ หลังจาก1-2 นาทีลดลงเหลือ 180 องศาเซลเซียส

  เวลาในการอบ:

  70 – 80 นาที,ตรวจสอบสีและความกรอบ

  วิธีทำ:

  ตีส่วนผสมจนเข้ากันดีและพักไว้ จากนั้นแบ่งแป้งออก ขึ้นรูปเป็นทรงกลมและพักไว้บนถาดที่รองไว้ด้วยแป้งไรย์ พักแป้งอีกครั้ง ก่อนนำเข้าอบ แบบเปิดไอน้ำ

  ศึกษาเพิ่มเติม
 8. December 30, 2018

  สูตร ขนมปังไวน์แดงกับวอลนัท

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,อิเร็ค วีทซาว ฟอร์แมท วี2000 และ ร็อกจิน่า

  เวลาในการผสม:

  เกลียว, 2 + 7 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  27 องศาเซลเซียส

  เวลาพักแป้ง:

  20 นาที

  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  400 กรัม

  อุณหภูมิในการอบ:

  230 องศาเซลเซียส ลดลง เปิดไอน้ำ

  เวลาในการอบ:

  ประมาณ 35 นาที

  ศึกษาเพิ่มเติม
 9. December 24, 2018

  สูตร ซาวโด ไลน์ไรย์เบรด

  ใช้ อิเร็ค วีทซาว,ลามูเร็ตและเร็ก บาวาเรียน ดาร์ก

  เวลาในการผสม:

  เกลียว, 2 + 10 นาที ความเร็วสูงใส่น้ำ 2 รอบ

  อุณหภูมิแป้ง:

  26 – 27 องศาเซลเซียส

  เวลาพักแป้ง:

  2 x 45 นาทีในถาดหรือพิมพ์ที่าน้ำมันไว้(หลังผ่านไป 45 นาที ไล่อากาศออกและทำซ้ำ)

  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  1.600 กิโลกรัม

  อุณหภูมิแป้ง:

  250องศาเซลเซียส เปิดไอน้ำ ลดลงเหลือ 190องศาเซลเซียส

  เวลาในการอบ:

  70 - 80 นาที

  วิธีทำ:

  หลังจากแบ่งแป้งและขึ้นรูปเป็นทรงกลมยาว ม้วนแป้งและโรยแป้งด้านบนเพื่อพักไว้ในถาด กรีดผิวหน้าเป็นรอยเล็กน้อยก่อนนำเข้าอบ

  ศึกษาเพิ่มเติม
 10. December 21, 2018

  สูตร ขนมปังมะกอกคารามาต้า

  ใช้ เร็ก บาวาเรียน ดาร์กและลามูเร็ต

  เวลาในการผสม:

  เกลียว, 3 + 9 นาที

  อุณหภูมิแป้ง:

  26 - 27° C

  พักแป้งครั้งแรก:

  30 นาที

  น้ำหนักแบ่งแป้ง:

  400 กรัม

  พักแป้งครั้งที่สอง:

  20 นาที

  พักแป้งครั้งสุดท้าย:

  50 - 60 นาที

  อุณหภูมิในการอบ:

  230° C, เปิดไอน้ำ ลดลง

  เวลาในการอบ:

  35 - 40 นาที

  ศึกษาเพิ่มเติม
หน้า