malt koncentrat

 1. February 16, 2019

  สูตร สไปรซ์มัลติเกรนเพรทเซล

  ใช้ อิเร็ค มัลติ,ฟอร์แมท วี2000อิเร็ค วีทซาวและมอลต์…
  อ่านต่อ
 2. February 02, 2019

  สูตร สไปซ์โทส

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม: เกลียว, 2 + 8…
  อ่านต่อ
 3. January 30, 2019

  สูตร สวิสแซนวิชครัวซ็อง

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 4. January 05, 2019

  สูตร ขนมปังสวิสเกรน

  ใช้ อิเร็ค มัลติ,มอลต์ คอนเซ็นเทรดฟอร์แมท วี2000 และอิเร็ค…
  อ่านต่อ
 5. January 04, 2019

  สูตร สไปซ์เบเกิ้ล

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 6. January 03, 2019

  สูตร สไปซ์เบคอนแอนด์ซีเรียลโรล

  ใช้ อิเร็ค มัลติ อุณหภูมิแป้ง:
  อ่านต่อ