ireks-wheat sour

 1. January 16, 2019

  สูตร ฟิตเนสเบรด,ฟิตเนสโรล,ฟิตเนสซับ

  ใช้ โซวิทัล, ฟอร์แมท วี2000, วีทซาว และร็อกจีน่า
  อ่านต่อ
 2. January 05, 2019

  สูตร ขนมปังสวิสเกรน

  ใช้ อิเร็ค มัลติ,มอลต์ คอนเซ็นเทรดฟอร์แมท วี2000 และอิเร็ค…
  อ่านต่อ
 3. January 04, 2019

  สูตร สไปซ์เบเกิ้ล

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 4. January 03, 2019

  สูตร สไปซ์เบคอนแอนด์ซีเรียลโรล

  ใช้ อิเร็ค มัลติ อุณหภูมิแป้ง:
  อ่านต่อ
 5. January 01, 2019

  สูตร ขนมปังไรย์ 5%

  ใช้ อิเร็ค พัมเพอนิกเคิล มิกซ์
  อ่านต่อ
 6. December 31, 2018

  สูตร ขนมปังไวน์แดงกับวอลนัท

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,อิเร็ค วีทซาว ฟอร์แมท วี2000 และ…
  อ่านต่อ
 7. December 29, 2018

  สูตร มิวนิค บาร์

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม: เกลียว, 4 + 4…
  อ่านต่อ
 8. December 26, 2018

  สูตร ขนมปังโบว์ไส้ซิซิเลี่ยน เลม่อนครีม

  ใช้เร็ก มิลาโน่,อิเร็ค ซอร์ฟพลัสและอิเร็ค วีทซาว
  อ่านต่อ
 9. December 25, 2018

  สูตร ซาวโด ไลน์ไรย์เบรด

  ใช้ อิเร็ค วีทซาว,ลามูเร็ตและเร็ก บาวาเรียน ดาร์ก
  อ่านต่อ
 10. December 18, 2018

  สูตร วาซาบิ เบอลินเนอร์

  ใช้ เร็ก มิลาโน่,อิเร็ค วีทซาวและฟอร์แมท วี2000
  อ่านต่อ
หน้า