ใช้ อิเร็ค เมสแม็กซ์

เวลาในการผสม: 

ช้า 4 นาทีเร็ว 4 นาที

อุณหภูมิแป้ง:

25 – 26 องศาเซลเซียส

พักแป้งครั้งแรก:

10 นาที

น้ำหนักแบ่งแป้ง:

0.100 – 0.150 กิโลกรัม

การขึ้นรูป:

ตัดเป็นวงกลมขนาด 15 เซนติเมตร ใส่ไส้พับเป็นครึ่ง วงกลม

พักแป้งครั้งสุดท้าย: 

ไม่ต้อง

อุณหภูมิในการอบ:

280 องศาเซลเซียส

เวลาในการอบ:

6 – 8 นาที

คำแนะนำ:

อบร้อนและเร็ว

ศึกษาเพิ่มเติม