golden pastry cream

 1. January 28, 2019

  สูตร แซฟฟ่อนอัลมอนด์สวีท

  ใช้ อิเร็ค ครัวซ็อง มิกซ์และ โกลเด้น พาสตรี ครีม
  อ่านต่อ
 2. January 15, 2019

  สูตร คัพเค้ก

  ใช้ โกลเด้น มัฟฟิ่น เวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 3. December 11, 2018

  สูตร แซฟฟ่อน อัลมอนด์ สวีท

  ใช้ IREKS CROISSANT MIX และ GOLDEN PASTRY CREAM เวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 4. December 07, 2018

  สูตรเซฟฟ่อนอัลมอนด์สวีท

  ใช้ IREKS CROISSANT MIX และ GOLDEN PASTRY CREAMเวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 5. October 15, 2018

  สูตรเค้กมันหวานกับมะพร้าวอ่อน

  ใช้ GOLDEN MUFFIN และ GOLDEN PASTRY CREAM เวลาผสม : 3-4 นาที อุณหภูมิในการอบ : 170° C – 180° C เวลาที่ใช้…
  อ่านต่อ