การเตรียม: เวลา:

12-14 นาที

เวลาในการหมักแป้งและพักแป้ง:

ไม่พักแป้ง

เวลาในการอบ:

ประมาณ 23 นาที

ขนมปังที่จะได้:

30 มัฟฟิน (70กรัม)