french village mix

 1. November 24, 2018

  สูตรขนมปังเกรนแอนด์ซี๊ด

  ใช้ FRENCH VILLAGE เวลาในการผสม: เกลียว,…
  อ่านต่อ
 2. September 05, 2018

  สูตรสำหรับ Cheese-Onion Lattice

  เวลาในการผสม: เกลียว: 2 นาที ช้า, 10 นาที เร็ว อุณหภูมิโด:  ประมาณ 26 
  อ่านต่อ