format v2000

 1. February 23, 2019

  สูตร ไลท์ไรย์เบรด,ไลท์ไรย์โรลและไลท์ไรย์ซับ

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,ฟอร์แมท วี2000,วีทซาวและร็อกจีน่า
  อ่านต่อ
 2. February 22, 2019

  สูตร มอลต์แอนด์เกรนครัวซ็อง

  ใช้ มัลติมอลต์มิกซ์, อิเร็ค วีทซาวและฟอร์แมท วี 2000
  อ่านต่อ
 3. February 16, 2019

  สูตร สไปรซ์มัลติเกรนเพรทเซล

  ใช้ อิเร็ค มัลติ,ฟอร์แมท วี2000อิเร็ค วีทซาวและมอลต์…
  อ่านต่อ
 4. February 11, 2019

  สูตร ขนมปังกะหล่ำปลีดอง

  ใช้ เร็ค บาวาเรียน ดาร์ก และฟอร์แมต วี2000
  อ่านต่อ
 5. February 05, 2019

  สูตร วาไรตี้ เบรดเอเชี่ยน

  ใช้ เร็ก มิลาโน่,ฟอร์แมต วี2000,อิเร็ค วีทซาว และอิเร็ค ซอร์ฟ
  อ่านต่อ
 6. February 04, 2019

  สูตร ปาเน็ตโทน

  ใช้ ฟอร์แมต วี2000,อิเร็ค ซอร์ฟและอิเร็ค วีทซาว
  อ่านต่อ
 7. January 30, 2019

  สูตร สวิสแซนวิชครัวซ็อง

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 8. January 25, 2019

  สูตรเบเซเลบขนมปังจากไร่องุ่น

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,ฟอร์แมท…
  อ่านต่อ
 9. January 17, 2019

  สูตร ขนมปังฟรานโกเนีย

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,เฟอร์ติกซาวเออร์ ฟอร์แมท…
  อ่านต่อ
 10. January 16, 2019

  สูตร ฟิตเนสเบรด,ฟิตเนสโรล,ฟิตเนสซับ

  ใช้ โซวิทัล, ฟอร์แมท วี2000, วีทซาว และร็อกจีน่า
  อ่านต่อ
หน้า