การเตรียม เวลา:

12-14 นาที

เวลาในการหมักแป้งและพักแป้ง:

ไม่พักแป้ง

เวลาในการอบ:

23 นาที

ขนมปังที่จะได้:

2 ถาด

ศึกษาเพิ่มเติม