เวลาในการผสม: เกลียว: 2 นาที ช้า , 6 นาที เร็ว  อุณหภูมิโด: 25…
อ่านต่อ