เวลาในการผสม: เกลียว,4+6 นาที อุณหภูมิแป้ง 18° C – 22° C น้ำหนักแบ่งแป้ง: แป้ง 1.000…
อ่านต่อ