ใช้ อิเร็ค มัลติ,มอลต์ คอนเซ็นเทรดฟอร์แมท วี2000 และอิเร็ค วีทซาว

เวลาในการผสม:

เกลียว, 2 + 7 นาที

อุณหภูมิแป้ง:

26 - 27 องศาเซลเซียส

พักแป้งครั้งแรก:

ไม่ต้อง

น้ำหนักแป้ง:

0.500 กิโลกรัม

พักแป้งครั้งที่สอง:

10 นาที

การขึ้นรูป:

ขึ้นรูปเป็นทรงกลมยาว ตกแต่งด้วย อิเร็คมัลติหรือเมล็ดธัญพืชรวม พักไว้ กรีดผิวหน้าตามชอบก่อนนำเข้าอบ

พักแป้งครั้งสุดท้าย:

ประมาณ 45 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

230 องศาเซลเซียส เปิดไอน้ำ ลดลง

เวลาในการอบ:

ประมาณ 35 นาที