ใช้ อิเร็ค มัลติ

เวลาในการผสม:

เกลียว, 2 + 8 นาที

พักแป้งครั้งแรก:

20 นาที

น้ำหนักแบ่งแป้ง:

0.400 กิโลกรัม

การขึ้นรูป:

ก้อนขนมปัง,ตกแต่งด้วยเมล็ดธัญพืช

พักแป้งครั้งสุดท้าย: 

ประมาณ 45 นาที

อุณหภูมิในการอบ: 

230 องศาเซลเซียส เปิดไอน้ำ ลดลง

เวลาในการอบ:

ประมาณ 25 นาที (ขึ้นอยู่กับขนาด)