ใช้ อิเร็ค มัลติ

อุณหภูมิแป้ง:

26 - 27 องศาเซลเซียส

เวลาผสม:

เกลียว, 2 + 7 นาที

เวลาพักแป้ง:

ไม่ต้อง

น้ำหนักแบ่งแป้ง:

2.100 กิโลกรัม (70 กรัม)

พักแป้งครั้งที่สอง:

15 นาที

การขึ้นรูป:

แบ่งแป้งและขึ้นรูปสี่เหลี่ยม นำลงพักบนถาด โรยแป้งไว้ด้านบน กรีดผิวหน้า 2-3 รอยและพักไว้จนขึ้นฟู

อุณหภูมิในการอบ:

230 องศาเซลเซียส เปิดไอน้ำเล็กน้อย

เวลาในการอบ:

ประมาณ 22 นาที