ใช้ ฟอร์แมต วี2000,อิเร็ค ซอร์ฟและอิเร็ค วีทซาว

เวลาในการผสม:

2 + 10 นาที, เกลียว

อุณหภูมิแป้ง:

27 - 28 องศาเซลเซียส

เวลาพักแป้ง:

15 - 20 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

170 องศาเซลเซียส เปิดไอน้ำเล็กน้อยลดลงเหลือ 160 องศาเซลเซียส

เวลาในการอบ:

40 - 45 นาที

วิธีทำ:

ใส่ลูกเกดและผิวส้มเชื่อมลงในขั้นตอนสุดท้ายของการผสม หลังจากการพัก แบ่งแป้งออกเป็นก้อนหนัก750กรัม ปั้นเป็นก้อนกลมพักไว้

จากนั้นใส่แป้งลงในภาชนะเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร และพักแป้งเป็นครั้งท้ายประมาณ 1 ½ชั่วโมง ก่อนนำเข้าอบกรีดรอยกากบาทบนผิวหน้าของแป้งใส่เนยลงในรอยบาก