ใช้ เร็ค บาวาเรียน ดาร์ก และฟอร์แมต วี2000

เวลาในการผสม:

1 – 2 นาที

อุณหภูมิแป้ง:

26 – 27 องศาเซลเซียส

เวลาพักแป้งครั้งแรก:

30 นาที

น้ำหนักแบ่งแป้ง:

0.600 – 0.750 กิโลกรัม

พักแป้งครั้งที่สอง:

5 นาที

การขึ้นรูป:

ทรงกลม

พักแป้งครั้งสุดท้าย:

50 – 60 นาที

อุณหภูมิในการอบ: 

240 องศาเซลเซียส ลดลงเหลือ 220องศาเซลเซียส เปิดไอน้ำเล็กน้อย

เวลาในการอบ:

40 – 45 นาที

วิธีทำ:

หลังจากการพักแป้ง แบ่งแป้งเป็นก้อนกลม
โรยหน้าด้วยแป้ งและพักอีกครั้ง หลังจากพักแป้งครั้งสุดท้าย
วางแป้งในถาดอบ นำเข้าอบโดยเปิดไอน้ำเล็กน้อย