ใช้ เฟรนซ์ วิลเลจ มิกซ์ ฮาลาล

เวลาในการผสม:

เกลียว: ช้า 2 นาที เร็ว 7 นาที

อุณหภูมิแป้ง:

26 – 27 องศาเซลเซียส

พักแป้งครั้งแรก:

20 นาที

น้ำหนักแบ่งแป้ง:

0.500 กิโลกรัม

พักแป้งครั้งที่สอง:

10 นาที

การขึ้นรูป:

ทรงกลม

พักแป้งครั้งสุดท้าย:

40 นาที

อุณหภูมิในการอบ: 

230 องศาเซลเซียส ลดลงเหลือ 200 องศาเซลเซียส เปิดไอน้ำ

เวลาในการอบ:

35 นาที

วิธีทำ:

หลังจากพักแป้ง นำออกมาตัดเป็นก้อน น้ำหนักประมาณ 0.750 กิโลกรัม
โรยแป้งสาลีไว้ด้านบน พักไว้จนขึ้นฟู 3/4 จึงนำเข้าอบ
เพื่อให้ได้ผิวนอกกรอบ เปิดไอน้ำในช่วง10นาทีท้ายของการอบ