ใช้ อิเร็ค กลูเตนฟรีเบรดมิกซ์

เวลาในการผสม: 

เกลียว:ช้า 2 นาที เร็ว 6 – 8 นาที

อุณหภูมิแป้ง:

26 องศาเซลเซียส

พักแป้งครั้งแรก:

ไม่ต้อง

น้ำหนักแบ่งแป้ง:

0.500 กิโลกรัม

พักแป้งครั้งที่สอง:

ไม่ต้อง

การขึ้นรูป:

พิมพ์ขนมปังตามชอบ

พักแป้งครั้งสุดท้าย:

40 – 45 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

240 องศาเซลเซียสลดลงเหลือ 200 องศาเซลเซียส เปิดไอน้ำ

เวลาในการอบ:

40 – 45 นาที

ของโรยหน้า:

อิเร็ค กลูเตนฟรีเบรดมิกซ์