ใช้ อิเร็ค กลูเตนฟรีเบรดมิกซ์

เวลาในการผสม:

เกลียว:ช้า 4 นาที เร็ว 6 นาที

อุณหภูมิแป้ง:

24 – 25 องศาเซลเซียส

พักแป้งครั้งแรก:

ไม่ต้อง

น้ำหนักแบ่งแป้ง:

0.250 – 0.300กิโลกรัม สำหรับพิซซ่าขนาด 24 เซนติเมตร

พักแป้งครั้งที่สอง: 

ไม่ต้อง

การขึ้นรูป:

พิซซ่า

พักแป้งครั้งสุดท้าย:

ประมาณ 30 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

210 องศาเซลเซียส

เวลาในการอบ:

ประมาณ 20 นาที