ใช้ BROWNIE-MIX GLUTEN-FREE

เวลาในการผสม:

2 – 3 นาที   

อุณหภูมิในการอบ:

180° C – 190° C

เวลาในการอบ:

20 – 25 นาที