ใช้ บาแก็ตโรลมิกซ์ กลูเตนฟรี

เวลาในการผสม: 

เกลียว:ช้า 2 นาที เร็ว 6 – 8 นาที

อุณหภูมิแป้ง:

26 องศาเซลเซียส

พักแป้งครั้งแรก: 

ไม่ต้อง

น้ำหนักในการแบ่งแป้ง:

2.100 กิโลกรัม, 0.070 kg แบ่งได้ 30 ชิ้น

พักแป้งครั้งทีสอง:

ไม่ต้อง

การขึ้นรูป: 

บาแก็ตโรล

พักแป้งครั้งสุดท้าย:

45 – 50 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

230 องศาเซลเซียส ลดลงเหลือ 190 องศาเซลเซียส เปิดไอน้ำ

เวลาในการอบ: 

ประมาณ 18 นาที

วิธีทำ:

หลังจากแบ่งแป้งแล้ว ขึ้นรูปแป้งเป็นทรงบาแก็ตโรล หลังจากพักแป้งแล้ว

กรีดผิวหน้าเป็นรอยทแยงก่อนนำเข้าอบ