using REX BAVARIAN DARK

เวลาในการผสม:

3+6นาที

อุณหภูมิแป้ง:

26° C – 27° C

พักแป้งครั้งทีหนึ่ง:

20 นาที

น้ำหนักแบ่งแป้ง: 

0.320 กิโลกรัม

พักแป้งครั้งที่สอง:

5 นาที

พักแป้งครั้งสุดท้าย:

30 – 40 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

240° C, ลดลง, เปิดไอน้ำ

เวลาในการอบ:

ประมาณ 35 นาที

วิธีทำ:

หลังจากการพักแป้ง ม้วนแป้งขนาดประมาณ 60 x 15 เซนติเมตร
ใส่ไส้หนัก 0.050 กิโลกรัมลงตรงกลางก้อนแป้ง หุ้มปิด วางลงบนถาดอบ
โรยแป้งไรย์ด้านบนเล็กน้อยพักจนขึ้นฟูตัดรอยบากผิวหน้าก้อนแป้ง
นำเข้าอบแบบเปิดไอน้ำ