ใช้ IREKS CROISSANT MIX

เวลาในการผสม: 

เกลียว: ช้า 2 นาที เร็ว 8 นาที

อุณหภูมิแป้ง:

ประมาณ 26° C – 27° C

เวลาพักแป้ง:

ไม่ต้อง

น้ำหนักแบ่งแป้ง:

0.045 กิโลกรัม

การขึ้นรูป:

ก้อนกลม

พักแป้งครั้งสุดท้าย:

30 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

ประมาณ 190° C ลดเหลือ 175° C

เวลาในการอบ:

ประมาณ 12 - 15 นาที