ใช้ IREKS CROISSANT-MIX

Mixing time:

เกลียว, 2 + 3 นาที

อุณหภูมิแป้ง:

15 - 18° C

เวลาในการพักแป้ง:

ไม่ต้อง

อุณหภูมิในการอบ:

190 - 210° C, เปิดไอน้ำ (ไม่ต้องทาไข่ด้านบน), เปิดไอน้ำ3-5 นาที

เวลาในการอบ:

15 – 18 นาที