ใช้ อิเร็ก ครัวซ็องมิกซ์

เวลาผสม:

เกลียว, 3 + 4 นาที

อุณหภูมิแป้ง:

20 -22° C

เวลาพักแป้ง:

15 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

200° C, เปิดไอน้ำเล็กน้อย(ไม่ต้องทาไข่ด้านบน) เปิดไอน้ำช่วง 3-5 นาทีสุดท้ายของการอบ

เวลาอบ:

15 – 18 นาที


วิธีทำ:

ใช้เนย0.250 ถึง 0.300กิโลกรัมต่อแป้ง 1 กิโลกรัม พับ 3 รอบพักแป้งประมาณ 15 – 30 นาที ต่อการพับในแต่ละรอบจนถึงรอบสุดท้าย

จากนั้นม้วนแป้งหนา 2.5 มิลลิเมตร กว้าง50 เซนติเมตร ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาด 25 x 12 เซนติเมตร ขึ้นรูปแป้งแบบครัวซ็อง และพักไว้