ใช้ IREKS CHIA BREAD MIX

เวลาในการผสม:

3 + 4 นาที, เกลียว

อุณหภูมิแป้ง:

ประมาณ 20° C – 22° C

เวลาพักแป้ง:

30 นาที

เวลาพักแป้งครั้งสุดท้าย:

ประมาณ 45 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

190° C - 200° C