ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก

อุณหภูมิแป้ง:

27 - 28 องศาเซลเซียส

เวลาในการผสม:

เกลียว, 5 + 4 นาที

เวลาในการพักแป้ง:

20 นาที

น้ำหนักแบ่งแป้ง:

1.600 กิโลกรัม

การขึ้นรูป:

ทรงกลม

อุณหภูมิในการอบ:

250 องศาเซลเซียส เปิดไอน้ำ หลังจาก1-2 นาทีลดลงเหลือ 180 องศาเซลเซียส

เวลาในการอบ:

70 – 80 นาที,ตรวจสอบสีและความกรอบ

วิธีทำ:

ตีส่วนผสมจนเข้ากันดีและพักไว้ จากนั้นแบ่งแป้งออก ขึ้นรูปเป็นทรงกลมและพักไว้บนถาดที่รองไว้ด้วยแป้งไรย์ พักแป้งอีกครั้ง ก่อนนำเข้าอบ แบบเปิดไอน้ำ