ใช้ IREKS CROISSANT MIX และ BROWN BREAD CONCENTRATE

เวลาในการผสม:

3 นาที + 10 นาที + 3นาที

อุณหภูมิแป้ง:

28°C

พักแป้งครั้งที่หนึ่ง:

ประมาณ 20 นาที

น้ำหนักในการแบ่งแป้ง:

1.500 กก. (30 ชิ้น)

พักแป้งครั้งที่สอง:

15 นาที

การขึ้นรูป:

เป็นก้อนกลม

พักแป้งครั้งสุดท้าย:

ประมาณ 40 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

185° C

เวลาในการอบ:

ประมาณ 16 นาที