เวลาในการผสม:

เกลียว: ช้า 3 นาที เร็ว 5 นาที

อุณหภูมิแป้ง:

ประมาณ 27 -28 ° C

พักแป้งครั้งที่หนึ่ง:

ประมาณ 30-40 นาที

น้ำหนักในการแบ่งแป้ง:

0.600 กก.

พักแป้งครั้งที่สอง:

ไม่ต้อง

การขึ้นรูป:

ก้อนกลม

พักแป้งครั้งสุดท้าย:

ประมาณ 45 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

240° C,ไอน้ำ

เวลาในการอบ:

45 -50 นาที