การเตรียม เวลา:

12-14 นาที

เวลาในการหมักแป้งและพักแป้ง:

ไม่พักแป้ง

เวลาในการอบ:

23 นาที

ขนมปังที่จะได้:

2 ถาด

Method

1) ผสมส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันให้ดีก่อน

2) ต่อมาก็เติมน้ำเชื่อมจากอ้อยและน้ำ ผสมให้เข้ากันอีกครั้งนานหนึ่งนาที

3) แผ่แป้งลงบนถาดที่รองด้วยกระดาษรองอบ แล้วนําเข้าอบ