ใช้ IREKS CROISSANT MIX

Sponge Dough

เวลาผสม:

2 + 2 นาที

เวลาพักแป้ง:

30 นาที

Main dough

เวลาผสม:

3 + 4 นาที,เกลียว

อุณหภูมิแป้ง:

ประมาณ 20° C – 22° C

เวลาพัก:

30 นาที

เวลาพักแป้งครั้งสุดท้าย:

ประมาณ 20 นาที

อุณหภูมิในการอ:

190° C - 210° C

เวลาในการอบ:

อบจนมีสีเหลืองทองสวยงาม