เวลาในการผสม:

เกลียว: 2 นาที ช้า , 6 นาที เร็ว 

อุณหภูมิโด:

25 องศาเซลเซียส 

เวลาในการหมักแป้ง:

30 นาทีในตู้เย็น

พักรออบ:

30 – 40 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

230 องศาเซลเซียส, ให้ไอน้ำ

เวลาในการอบ:

15 นาที

วิธีทำ

เข้าเนย 250 กรัมต่อแป้งโด1 กิโลกรัม ใช้การเข้าเนยโดยการพับ 3 ครั้ง 2 รอบ แนะนำให้พักแป้งระหว่างเข้าเนยไม่นานมาก, รีดใส้ระหว่างแผ่นรองอบให้ได้ขนาดเท่ากับบาเก็ต  วางใส้ด้านบนของโดที่เข้าเนยแล้วรีดอีกครั้งให้แป้งอยู่ระหว่างโด นำไปแช่ในตู้เย็นเพื่อพักแป้ง นำออกมารีดให้ได้ขนาดความหนา 5 เซนติเมตรและยาว 20 เซนติเมตร ใช้น้ำทาแป้งแล้วโรยด้วยชีส, ต้ดเป็นเส้นแล้วคลึงให้เป็นเกลียว  นำเข้าตู้พักแป้งและอบโดยใช้ไอน้ำ