เวลาในการผสม:

ตีแบบเกลียว, ช้า 3 นาที - เร็ว 4 นาที

อุณหภูมิแป้ง:

20 - 22 องศาเซลเซียส

เวลาในการหมักแป้งและพักแป้ง:

15 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

ทาด้วยไข่แล้วอบ 200 องศาเซลเซียส, อบด้วยไอน้ำ, 3-5 นาทีสุดท้ายของการอบ ให้เปิดปล่องระบายความชื้น

เวลาในการอบ:

15 – 18 นาที

วิธีทำ

ควรใช้เนยระหว่าง 250-300 กรัม ของแป้งครัวซอง 1 กิโลกรัม โดยพับสลับกันทั้งหมด 3 รอบ ระว่างการพับครั้งสุดท้าย (รอบพับครั้งที่ 3) ให้พักแป้ง ประมาณ 15-30 นาที ทำการรีดแป้งให้มีความหนา 2.5 มิลลิเมตร และกว้าง 50 เซนติเมตร ทำการตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมีขนาด 25x12 เซนติเมตร พร้อมขึ้นรูปทรงให้เป็นตัวครัวซอง และทำการพักแป้งให้ขึ้นรูปพร้อมอบ