เวลาในการผสม:

3 – 5 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

180 องศาเซลเซียส, อบด้วยไอน้ำ

เวลาในการอบ:

20 – 25 นาที

วิธีทำ

ผสมทุกอย่างรวมกันสำหรับเนื้อมัฟฟิน เว้นแต่ซ็อคโกแลตสับ ผสมนาน 3-5 นาที ในความเร็วปานกลางจนเข้ากันดี ใส่ช็อคโกแล็ตสับลงไปตอนท้ายของการผสม ตั้งพักไว้ผสมกล้วยและน้ำมะนาวประมาณ 3-5 นาทีในความเร็วต่ำ หลังจากนั้นเทลงผสมกับเนื้อมัฟฟินที่พักไว้ ใช้มือคนเล็กน้อย หลังจากนั้น ผสม 1 นาที โดยใช้ความเร็วต่ำ